• Bent u klaar voor de Wet Werk & Zekerheid per 1 juli 2015?

 • Het is bijna zover en het tweede deel van de Wet Werk & Zekerheid wordt ingevoerd.

  Per 1 januari jl. is het eerste deel ingevoerd. Namelijk aanzeggingen &- termijn bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten, mag een proeftijd bij een tijdelijk contract van 6 maanden niet meer en mag bij een tijdelijk contract alleen een concurrentiebeding worden afgesloten bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Vanaf 1 juli a.s. komt daar weer wat bij:

  De ketenregeling

  3 x 2 x 6. Wat niets minder betekent dat je als werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten mag geven, die maximaal 2 jaar mogen duren, en die doorgeteld worden bij opvolging binnen 6 maanden en recht geven op een vast contract. Om de keten te doorbreken, moet de werknemer minimaal 6 maanden én 1 dag uit dienst zijn geweest, alvorens weer opnieuw gestart mag worden met tijdelijke contracten.

  In bepaalde CAO’s (Collectieve Arbeidsovereenkomsten) kan van deze bepalingen worden afgeweken en mogen er meer tijdelijke contracten worden gegeven en mogen deze de termijn van 2 jaar overschrijden. Check je cao hier dus op!

  Uitzondering op de ketenregeling zijn jongeren onder de 18 jaar die minder dan 12 uur per week werken en BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) contracten.

  Tips
  • Check of je cao een uitzondering kent op de ketenregeling.
  • Wil je wel een proeftijd hanteren, optimaal met tijdelijke contracten werken en geen transitievergoedingen betalen? Hanteer dan de 7-8-8 regel: 3 tijdelijke contracten waarvan de eerste voor de duur van 7 maanden en de tweede en derde voor de duur van 8 maanden. De totale contractduur is dan 23 maanden en scheelt het betalen van de transitievergoeding.
  Ontslagroutes

  Ontslag kan via 2 routes, waarbij het onderwerp bepalend is voor de te volgen ontslagroute.

  1. UWV: Ontslag op bedrijfseconomische gronden en na langdurige (> 2 jr.) duurzame arbeidsongeschiktheid.
  2. Kantonrechter: Overige in de persoon gelegen factoren, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen, niet meewerken aan re-integratie, verstoorde arbeidsrelatie etc.
  Transitievergoeding

  Waar kantonrechters voorheen de zgn., kantonrechtersformule als ontslagvergoeding hanteerden en bij ontslag via het UWV meestal niks aan ontslagvergoeding betaald hoefde te worden, is per 1 juli a.s. de wettelijke transitievergoeding opgenomen.

  Dit betekent dat ongeacht welke ontslagroute (UWV, kantonrechter) wordt gevolgd en bij het aflopen c.q. beëindigen van contracten welke 24 maanden of langer hebben geduurd, de werkgever verplicht is om de transitievergoeding te betalen.

  Uitzondering kleine organisaties

  In gevallen van een bedrijfseconomisch ontslag geldt ook een overgangsregeling voor kleine ondernemers. De vergoeding valt dan juist weer lager uit. Werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben kunnen bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van een kortere duur van het dienstverband. De ingangsdatum van het dienstverband kan voor de berekening van de transitievergoeding op 1 mei 2013 worden gezet, waardoor de transitievergoeding lager uitvalt. Vanaf 1 januari 2020 gaan voor kleine werkgevers ook de normale regels gelden.

  Tips
  • Mijn ervaring is dat het sluiten van een vaststelling/ beëindigingsovereenkomst het meest effectief en efficiënt voor zowel werkgever als werknemer is. Het scheelt je als werkgever tijd en (advocaat/griffie)kosten. Zeker nu de ontslagvergoeding door de komst van de transitievergoeding wettelijk vaststaat en je hier dus niet onderuit komt.
  • Let op: bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid via het UVW of op andere wijze, dient ook de transitievergoeding betaalt te worden. Stel dat werknemer 10 jaar in dienst is, 2 jaar ziek, loon doorbetaald heeft gekregen en u wilt het contract beëindigen, dan zult u over die 12 jaar transitievergoeding moeten betalen. Het beste kunt u het contract in stand laten, want het UWV neemt de loonbetalingsverplichting over. Dit is dan een “slapend contract” er worden geen werkzaamheden verricht noch loon uitbetaald.

  Heb je vragen of wil je meer weten? Bel mij gerust op 06-41 43 93 33 of mail naar info@poburo.nl