• Teamwork makes the dream work

 • Teamontwikkelingstrainingen:


  A) Kernkwadranten


  1 + 1 is 3, Een cliché? Misschien en daarom ook zo waar. Een team dat complementair is, waar veiligheid en onderling vertrouwen heerst en een heldere opdracht heeft kan voor u excelleren.

  Hoe bereiken wij dit:

  1. Intake
  2. Huidige situatiebeschrijving
  3. Gewenste situatiebeschrijving
  4. Inzichtelijk maken van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes
  5. Organiseren en het uitvoeren van een teamsessie met behulp van de methodiek Kernkwadranten van Daniel Offman. Een goede manier om de sterke en de zwakke punten van de groep helder te krijgen, is om de kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Hieruit 
  6. Nazorg en persoonlijke begeleiding.