• Outplacementbegeleiding

  Ieder mens is anders en gaat daarom anders om met een situatie waarbij ze de organisatie gedwongen moet verlaten. Tijdens het traject verleggen we de focus van gedwongen ontslag naar het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden. Perspectief wordt geboden!

  • Maatwerk en persoonlijke betrokkenheid zijn kenmerkend voor de trajecten die circa 6 tot maximaal 9 maanden in beslag nemen. Het minimale basistraject (onderstaand) bestaat uit 10 sessies á 1,5 uur. Uitbreiding van het basistraject is afhankelijk van de onderliggende vraagstellingen/ wensen.
  • Om snel tot de kern te kunnen komen, hebben we een breed scala van testen, tools, en methodes tot onze beschikking. (denk hierbij aan competentie, persoonlijkheids-, en beroepskeuzetesten).
  • De medewerker krijgt gedurende het outplacementtraject 1 vaste begeleider.
 • Doel: het vinden van een andere passende baan

  1. Intake
  2. Opstellen / verbeteren CV 

  3. Afnemen van beroepskeuzetest en competentietest 

  4. Bespreken testresultaten + vertaling in CV 

  5. Kernkwadranten + zoeken van vacatures 

  6. Sollicitatiebrief 

  7. Social Media (LinkedIn) & Pitchen 

  8. Leren netwerken 

  9. Gespreksvoering oefenen en presentatievaardigheden (hoe bereid ik mij voor op een 
sollicitatiegesprek (STAR) en hoe kom ik over? Uiterlijk, gedrag, houding, woordkeuze etc. 
zijn net zo belangrijk als de inhoud van een CV!) 

  10. Evaluatie opgedane ervaringen en afronding.

  Aanvullende mogelijkheden:
  - Coaching; indien er sprake is van diepgaandere problematiek, hetgeen een mogelijke belemmering vormt voor de voortgang van het outplacementtraject.

  - Begeleiding onderzoek en/of start eigen onderneming.