• De Transitievergoeding

 • De transitievergoeding dient ter compensatie van ontslag en om werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

  De transitievergoeding is wettelijk bepaald. Hier kan dus niet ten nadele van de werknemer vanaf geweken worden, of werknemer moet akkoord gaan, maar waarom zou hij?
  Ontslag

  Wanneer verschuldigd?


  Na duur van arbeidsovereenkomst van 24 maanden. Let op: wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de 24e maand ingaat, telt dit al zijnde 24 maanden. Better safe than sorry? Zorg dan dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten max. 23 maanden duren.

  • Indien arbeidsovereenkomst:
   a) Door werkgever rechtsgeldig is opgezegd
   b) Op verzoek van werknemer is ontbonden
   c) Tijdelijk contract op initiatief van de werkgever niet is voorgezet.

  • Indien arbeidsovereenkomst na ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid werkgever:
   a) Door werknemer is opgezegd
   b) Op verzoek werknemer is ontbonden
   c) Tijdelijk contract op initiatief van werknemer niet is voortgezet.
  Kosten
  Wat kost de transitievergoeding?

  De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen:

  1. het maandsalaris (= maandsalaris + vakantietoeslag + 13e mnd/vaste winstuitkering+ vaste toeslagen);
  2. het aantal halve dienstjaren om afrondingsissues te voorkomen.
  Kosten
  • Als je een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij over de eerste 10 jaar recht op een vergoeding van 1/6 maandsalaris per gewerkt halfjaar ( is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar).
  • Over de volgende jaren is dit 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar (is 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar).
  • De transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000,- óf maximaal 1 jaarsalaris (als dit hoger is);
  • De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Of 1 bruto jaarsalaris, als dat hoger is.
  • Overgangsregeling tot 2020:
   - Geldt voor werknemers ouder dan 50 jaar en 10 jaar in dienst; zij hebben recht op ½ maandsalaris per gewerkt jaar;
   – Geen transitievergoeding verschuldigd door kleine werkgevers (bij ontslag op bedrijfseconomische gronden) met minder dan 25 werknemers in dienst in de tweede helft van vorig jaar.
  dubbele ontslag vergoedingVoorkom dubbel betalen!

  In een CAO, Sociaal Plan of per individuele afspraak kan een toekomstige ontslagvergoeding reeds zijn vastgelegd.  Als je als werkgever de werknemer niet tijdig schriftelijk verzoekt om een keuze te maken tussen bovengenoemde of de transitievergoeding, dan heeft werknemer recht op beide vergoedingen! Zorg dus dat de keuze tijdig schriftelijk wordt vastgelegd.

  Welke kosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding?

  • Transitiekosten, bv. outplacementtraject
  • Inzetbaarheidskosten, bv. opleidingskosten.
  Voorwaarden voor mindering transitievergoeding

  • Schriftelijke instemming van werknemer is vereist:
  • Vóórdat kosten zijn gemaakt. TIP: wanneer uw werknemer een opleiding/cursus gaat volgen, neem dan in uw opleidingsovereenkomst dat deze kosten van een eventuele toekomstige transitievergoeding afgaan (deze kosten mogen niet elders declarabel zijn of nog worden verhaald via studiekostenbeding);
  • Tenzij er afspraken gemaakt zijn met de vakbond.
  • Kosten ten behoeve van werknemer door werkgever zijn gemaakt;
  • Niet het loon van werknemer betreffen;
  • Niet zijn gemaakt voorafgaand aan de periode waarover vergoeding wordt berekend.

  transitievergoeding

  Wanneer is een transitievergoeding NIET verschuldigd?

  • Niet als arbeidsovereenkomst eindigt voor 18e jaar werknemer en gemiddeld < 12 uur per week is gewerkt;
  • Niet op of na pensioenleeftijd;
  • Niet bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer (maar de rechter kan dit weer corrigeren als het leidt tot onaanvaardbare gevolgen);
  • Bij insolventie werkgever:
  • Wanneer faillissement, surseance van betaling of schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
  • Betaling in termijnen van rentedragende transitievergoeding is mogelijk, indien de betaling leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering (middels en voldoen aan de ministeriële regeling).

  Wilt u meer weten over de Wet Werk & Zekerheid en de consequenties voor u als werkgever of als werknemer? Of wilt u uw personeelsbestand op deze nieuwe regels laten screenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op via 06- 41 43 93 33 of mail naar info@poburo.nl

  Meer weten?

   

  Bron: Ministerie SZW